Eventlocatie B.Amsterdam

Eventlocatie B.Amsterdam combineert een aantal facetten in zijn bedrijfsvoering. Het is in de eerste plaats een aanbieder van werkplekken, bijvoorbeeld gewoon een flexwerkplek, een cubicle of een klein kantoor. Daarnaast heeft B. zich ontwikkeld als facilitator: dat wil zeggen, B. wil graag bruggen bouwen tussen startups, creatives en grote corporaties. Dat doet het simpelweg door een heleboel getalenteerde mensen onder te brengen in hun gebouwen en vervolgens kruisbestuiving tussen de verschillende bedrijven te stimuleren. Als laatste pijler biedt B. eventruimtes aan, die door de dynamiek van al die bedrijven enorm in trek zijn.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid met openbaar vervoer klik hier.